Všestranná pohybová príprava

pre deti od 4 do 15 rokov

Tréningy zabezpečujeme počas školského roka. Deti sa hravou formou učia základy gymnastiky, loptových hier, cviky na rozvoj kondície a koordinácie dieťaťa.

Tréningy

Pripravujeme kondičné tréningy pre 8 – 15 ročné deti, ktoré počas pandémie
COVID 19 ale aj mimo nej chcú zlepšiť svoju kondičku vo svojom športe.
Tréningy budú individuálne ale aj v skupinkách max. 6 detí – športovcov,
2x do týždňa v exteriéri, podľa tréningového plánu.

Bližšie informácie na info@sportpredeti.sk

Vo FamilyGym Oáza a Cassovar máme pripravené tréningy všestrannej športovej
prípravy v skupinkách podľa nariadenia vlády SR a COVID AUTOMATU. Budeme
Vás informovať – chceme aby sa deti hýbali a športovali 🙂
My sme pripravení!!! Čakáme na vylepšenie situácie a zmiernenie
nariadení ÚVZ SR.

Prihlasovanie cez e-mail info@sportpredeti.sk