Všestranná pohybová príprava

pre deti od 4 do 10 rokov

Tréningy zabezpečujeme počas školského roka. Deti sa hravou formou učia základy gymnastiky, loptových hier, cviky na rozvoj kondície a koordinácie dieťaťa.

Tréningy

FamilyGym Cassovar

Žriedlová 11, Košice

Pondelok

16.00 – 17.00

všestranná športová príprava
4 – 7 ročné deti

Utorok

15.30 – 16.30

všestranná športová príprava
5 – 9 ročné deti

16.30 – 17.30

všestranná športová príprava
YOUNG ANGELS
basketbalistky

Streda

16.30 – 17.30

všestranná športová príprava
4 – 7 ročné deti

Štvrtok

15.30 – 16.30

všestranná športová príprava
5 – 9 ročné deti

16.30 – 17.30

všestranná športová príprava
YOUNG ANGELS
basketbalistky

Piatok

FamilyGym Oáza

Kustrova 5, Košice

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

16.00 – 17.00

všestranná športová príprava tenisti

17.00 – 18.00

všestranná športová príprava
4 – 7 ročné deti

Prihlasovanie cez webstránku FamilyGym

Prihlásiť sa