Všestranná pohybová príprava

pre deti od 4 do 15 rokov

Tréningy zabezpečujeme počas školského roka. Deti sa hravou formou učia základy gymnastiky, loptových hier, cviky na rozvoj kondície a koordinácie dieťaťa.

Tréningy

Pripravíme a zrealizujeme kondičné tréningy pre 8 – 15 ročné deti, ktoré si chcú zlepšiť svoju kondičku alebo zlepšiť výkonnosť vo svojom športe (lyžovanie, hokej, cyklistika…)
Tréningy budú individuálne ale aj v skupinkách max. 6 detí – športovcov,
2x do týždňa alebo podľa dohody v exteriéri aj interiéri podľa tréningového plánu.

Prihlasovanie a informácie na info@sportpredeti.sk

Vo FamilyGym Oáza  máme pripravené tréningy všestrannej športovej
prípravy v skupinkách.